faentr
info@botechiran.com +98-21-49117117 | 49117000

چشم انداز و ماموریت ( محصولات بوتک )

چشم انداز و ماموریت

چشم انداز

ما با  قدمهایی مطمئن به عنوان یک شرکت ( محصولات بوتک ) و برند پیشگام و معتبر، درزمینه فروش عمده و خدمات پس از فروش  سیستم های امنیتی تصویری  و لوازم جانبی آن با افزایش مداوم سهم بازار، بینش توسعه و تغییر، افزایش کیفیت محصول و خدمات به پیش میرویم.

ماموریت

در زمینه  فروش عمده و خدمات پس از فروش محصولات بوبک ، سیستم های امنیتی تصویری و لوازم جانبی، از نیازهای در حال تغییر مشتریان مطلع شده، نیازهای روزافزون مشتریان را برآورده کرده، راه حل های کیفی ارایه نموده،با پایبندی به  ارزش هایمان به طور موثر با کار صادقانه، ارزش سرمایه گذاری و پروژه های مشتریانمان را افزایش داده و با تلاش مستمر رضایت مشتری و تداومشان را به ارمغان می آوریم.

شرکت ژرف پرداز ایرانیان نماینده انحصاری شرکت بوتک ترکیه