faentr
info@botechiran.com +98-21-49117117 | 49117000

کارخانه و اتوماسیون خانگی

اتوماسیون خانه و کارخانه

با تولید و خدمات مهندسی بهینه، در خدمات اتوماسیون  به صرفه جویی حداقل 20 -30٪ هزینه های مصرف انرژی در ساختمان  و  تاخیر صفر در پاسخ  متعهد هستیم.

با استفاده از فن آوری مورد استفاده، برای فراهم کردن زندگی ایمن تر، راحت تر و مهمتر از همه هوشمندتر در خدمت شما می باشیم.

با استفاده از ماژول ها و فن آوری ها می توانید کنترل کامل بر فضای زندگی خود داشته باشید، می توانید دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی را از دستگاه یا سیستم کامپیوتری خود کنترل کنید، سناریوها را ایجاد کرده و انرژی را ذخیره کنید.